Nytt supportärende

Användarrättigheter

Kriteriebibliotek (UI)

Ons, 27 nov., 2019 at 2:19 PM

Andra inställningar

Med funktionen Andra inställningar kan du definiera vilken modul som öppnas som standard efter inloggningen.  Ingen standardmodul Efter inloggnin...
Tors, 23 Maj, 2019 at 3:34 PM

Försparade texter (Listeditor)

*ADMIN-användarnas funktioner För infordran av anbud, kontraktstilldelning, upphandlingskontrakt, öppningsdokument och auktion kan du ange försp...
Tors, 23 Maj, 2019 at 3:44 PM

Ändra lösenord

Du ändrar lösenord via menyn "Inställningar" på startsidan vid punkten "Ändra lösenord"  Ange gammalt lösenord Ange det nya löseno...
Tors, 23 Maj, 2019 at 3:47 PM

Anbudstjänstens texter

*ADMIN-användarnas funktioner  * inte för Hansel användare Organisationen hanterar textavsnitten i portalen Anbudstjänst i punkten Texter för T...
Tors, 23 Maj, 2019 at 3:54 PM

Användarrättigheter

*ADMIN-användarnas funktioner Menyn Användarrättigheter visas för alla de användare som har ett användarnamn på ADMIN-nivå. I menyn kan du granska organisa...
Tis, 28 Maj, 2019 at 4:05 PM

Helgdagar

*ADMIN-användarnas funktioner Användaren kan definiera helgdagar som är specifika för den upphandlande enheten och som påverkar systemets funkti...
Tors, 23 Maj, 2019 at 4:04 PM