Nytt supportärende

Användarrättigheter

Användarrättigheter

Användarrättigheter, användarrättighetsnivåer och redigering av användarrättighetsnivåer   * Funktion för ADMIN-användare   Funktionen Användarrättighet...
Tors, 2 juli, 2020 at 7:57 AM

Antal användare

I menyn Antal användare kan du följa med antalet användarlicenser i den upphandlande organisationen.
Fre, 12 juni, 2020 at 11:44 AM

Småskaliga upphandlande enheter

Småskaliga upphandlande enheter är underleverantörer som endast utför små inköp. Varje småskaliga upphandlande enhet har sina egna användare, som k...
Fre, 12 juni, 2020 at 11:10 AM

Hantering av frågor

Hantering av frågor    Systemet övergår till funktionen Hantering av frågor.  
Fre, 12 juni, 2020 at 11:04 AM

Kriteriebibliotek (UI)

I kriteriebiblioteket kan man spara kriteriegrupper som kan användas för både upphandlingsobjekt och lämplighetskrav. Du kan använda kriteriegrupperna i all...
Fre, 10 juli, 2020 at 11:59 AM

Försparade texter

* Funktion för ADMIN-användare Mallar kan sparas för anbudsförfrågan, upphandlingsbeslut, öppningsprotokoll och auktion. Denna funktion heter också List...
Fre, 10 juli, 2020 at 12:41 PM

Mallar för upphandlingsbeslut

Mallar för upphandlingsbeslut  * Funktion för ADMIN-användare    Välj ”Lägg till ny mall”.  Namnge mallen (mallen kan väljas utifrån detta namn n...
Fre, 12 juni, 2020 at 9:45 AM

Dokument

Lägg till nytt dokument     I systemet kan du spara organisationens allmänna dokument, t.ex. i form av anvisningar och information, och de visas på ...
Fre, 12 juni, 2020 at 9:43 AM

Meddelanden

Funktionen Meddelanden visas för användare vars användarnamn är på ADMIN-nivå. I menyn kan du skapa och redigera organisationens interna meddelanden.   ...
Fre, 12 juni, 2020 at 9:43 AM

Rapporter

Statistikrapport   Du kan ta del av statistik över din upphandlande enhet som filer (Excel-rapport) när det gäller  antal publicerade konkurrensu...
Fre, 12 juni, 2020 at 9:42 AM