Nytt supportärende

Jämförelse av anbud

Jämförelse av anbud: Redigera eller granska jämförelse (UX)

Granska jämförelsetabell  I jämförelsevyn över anbud/begäran om deltagande kan du granska alla inlämnade anbud/begäran om deltagande i den förvalda j...
Tis, 12 mar., 2019 at 1:21 PM

Jämförelse av anbud

Redigera jämförelsen Överför eller hämta de urvalsgrunder som utvärderas manuellt med en Excel-fil Öppna jämförelsetabellen i pdf-...
Ons, 14 sep., 2016 at 11:54 AM

Ytterligare uppgifter om anbud

Den upphandlande enheten kan be anbudsgivaren skicka ytterligare uppgifter om ett inlämnat anbud. Man kan skicka flera begäran om ytterligare uppgifter,...
Mån, 31 dec., 2018 at 11:09 AM