Nytt supportärende

Mottagna anbud

Öppna anbuden och skapa öppningsdokument

Öppna anbuden Klicka på ”Öppna anbud”  Efter det går vyn till uppgörande av öppningsdokument  OBS! När du har öppnat anbuden går de...
Ons, 11 jan., 2017 at 3:25 PM

Ange pappersanbud

Om man vill tillåta anbud på papper, ska den som hanterar underrättelsen mata in anbuden i systemet via funktionen Inmatning av anbud på papper. Anbud på...
Ons, 15 Maj, 2019 at 2:03 PM

Mottagna anbud

På fliken ”Mottagna anbud” visas information enligt infosidan och funktioner enligt status:  Anbudsspecifika uppgifter Kvalificerad leverantör Fatt...
Tors, 14 juni, 2018 at 3:24 PM

Kontroll av uppgifterna om beställaransvar

* Funktion på extra beställning med vilken man kan hämta rapporten tilaajavastuu.fi direkt från leverantörsuppgifterna. Man kan hämta rapporten tilaajav...
Fre, 29 sep., 2017 at 1:19 PM