Nytt supportärende

Mottagna anbud

Kontroll av uppgifterna om beställaransvar

* Funktion på extra beställning med vilken man kan hämta rapporten tilaajavastuu.fi direkt från leverantörsuppgifterna. Man kan hämta rapporten tilaajav...
Fre, 29 sep., 2017 at 1:19 PM

Mottagna anbud

På fliken ”Mottagna anbud” visas information enligt infosidan och funktioner enligt status:  Anbudsspecifika uppgifter Kvalificerad leverantör Fatt...
Tors, 14 juni, 2018 at 3:24 PM

Öppna anbuden och skapa öppningsdokument

Öppna anbuden Klicka på ”Öppna anbud”  Efter det går vyn till uppgörande av öppningsdokument  OBS! När du har öppnat anbuden går de...
Ons, 11 jan., 2017 at 3:25 PM