Nytt supportärende

Redigera -menu

Redigera tidfrist

I de alla underrättelserna är det möjligt att redigera underrättelsens tidsfrist i punkten "Redigera" - ”Redigera tidsfrist" OBS! Ä...
Tors, 19 dec., 2019 at 2:57 PM

Meddelande om rättelse - Upphandlingsannons, EU

Att notera i synnerhet när korrigeringsannonser publiceras När en korrigeringsannons publiceras om en EU-upphandlingsannons ska man beakta att korrigering...
Tors, 19 dec., 2019 at 3:05 PM

Skicka underrättelsen igen

Vid behov kan underrättelsen skickas på nytt per e-post till önskade e-postadresser.  Skriv mottagarnas e-postadresser i den ruta som öppnas  Ski...
Tors, 19 dec., 2019 at 3:03 PM