Nytt supportärende

Dynamiska Anskaffning System

Skapa dynamiskt upphandlingssystem

Avstående från begäran om deltagande   När ett dynamiskt upphandlingssystem etableras skapar den upphandlande enheten en begäran om deltagande där informa...
Ons, 22 apr., 2020 at 9:17 AM

Funktioner när ett dynamiskt upphandlingssystem skapas

Funktioner för annonser under etableringsfasen     Informationssida På annonsens informationssida kan man granska vissa grundläggande uppgifter om uppha...
Ons, 22 apr., 2020 at 10:28 AM

Handläggning av ansökningar

Handläggning av ansökningar   Ansökningar som lämnats in till det dynamiska upphandlingssystemet visas på fliken Handläggning av ansökningar. Ansökningarn...
Ons, 29 apr., 2020 at 12:23 PM

Upphandlingsfas i dynamiskt upphandlingssystem

Begäran om deltagande som den upphandlande enheten skapat i det dynamiska upphandlingssystemet visas i Anbudstjänsten så länge som upphandlingssystemet är i...
Ons, 29 apr., 2020 at 12:32 PM

Delade upphandlingssystem

I organisationer som har tillgång till Cloudia koncernstruktur kan DPS delas med organisationens enheter. Då kan enheterna göra interna konkurrensutsättnin...
Ons, 6 Maj, 2020 at 1:07 PM