Nytt supportärende

Uteslutning och lämplighet (ESPD)

ESPD

Kommissionens förordning om användning av ett gemensamt europeiskt upphandlingsdokument vid upphandlingar som överskrider EU-tröskelvärde trädde i kraft 18....
Tors, 10 aug., 2017 at 4:41 PM