Nytt supportärende

Cloudia Småskalig upphandling

Cloudia Småskalig upphandling

Grundläggande information om organisationen Kontrollera de grundläggande uppgifterna om din organisation och korrigera dem vid behov. Dessa upp...
Tors, 20 sep., 2018 at 12:08 PM

Cloudia Småskalig upphandling hjälp video

Cloudia Småkalig upphandling hjälp video (finskspråkig). Cloudia Småkalig upphandlingsportal video (finskspråkig)
Tors, 20 apr., 2017 at 2:00 PM

Förenklad upphandling (med poängsättning)

Förenklad upphandling är ett förfarande genom vilket man kan göra upphandlingar som understiger det nationella tröskelvärdet och på vilka upphandlingslag...
Tors, 28 sep., 2017 at 10:03 AM