Nytt supportärende

Elektronisk auktion

Auktionsrond

Om man har för avsikt att använda elektronisk auktion i anbudsförfarande ska uppgifterna auktionen fastställas när anbudsinfordran skapas. Efter den egentli...
Mån, 25 mar., 2019 at 3:06 PM

Elektronisk auktion

Om man har för avsikt att använda elektronisk auktion i konkurrensutsättningen ska uppgifterna om auktionen fastställas när anbudsinfordran skapas. Efter de...
Ons, 20 Maj, 2020 at 9:30 AM