Nytt supportärende

Elektronisk auktion

Elektronisk auktion

Om man har för avsikt att använda elektronisk auktion i anbudsförfarande ska uppgifterna auktionen fastställas när anbudsinfordran skapas. Efter den egentli...
Fre, 18 jan., 2019 at 2:17 PM

Auktionsrond

Om man har för avsikt att använda elektronisk auktion i anbudsförfarande ska uppgifterna auktionen fastställas när anbudsinfordran skapas. Efter den egentli...
Fre, 18 jan., 2019 at 2:24 PM