Nytt supportärende

Kontraktstilldelning och upphandlingskontrakt

Kontraktstilldelning

Uppgörande av kontraktstilldelning Ett upphandlingsbeslut har fattats i ett annat program Redigera upphandlingsbeslut Underrättelse om kontraktstilldel...
Mån, 10 juni, 2019 at 1:07 PM

Dokument

När upphandlingen är i mappen ”Aktiv”, ”Avslutad”, ”Annulerat”, ”Mallar” eller ”Arkiv” hittar du i helheten Dokument på infosidan alla de dokument som ...
Ons, 14 sep., 2016 at 2:11 PM