Nytt supportärende

Förhandsannons, EU

Val av formulär EU-förhandsmeddelande

OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter Förhandsannonsering inom EU Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt...
Fre, 15 Maj, 2020 at 3:59 PM

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter Förhandsannonsering inom EU Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kon...
Fre, 15 Maj, 2020 at 12:24 PM

Avsnitt II: Föremål

OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter Förhandsannonsering inom EU       Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kon...
Fre, 15 Maj, 2020 at 12:05 PM

II.2 Beskrivning (kontraktet är uppdelat i flera delar)

OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter Förhandsannonsering inom EU Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt ...
Fre, 15 Maj, 2020 at 3:31 PM

Avsnitt III: juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter Förhandsannonsering inom EU Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kont...
Fre, 15 Maj, 2020 at 1:53 PM

AVSNITT IV: Förfarande

OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter Förhandsannonsering inom EU Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrak...
Fre, 15 Maj, 2020 at 2:08 PM

AVSNITT VI: Kompletterande upplysningar

OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter Förhandsannonsering inom EU Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt...
Fre, 15 Maj, 2020 at 2:14 PM

Information för Tarjouspalvelu

Upphandlingens id Systemet skapar automatiskt ett id-nummer för anbudsförfarandet. Vid behovet kan id-numret redigeras. Till exempel diarienummer k...
Fre, 15 Maj, 2020 at 3:55 PM

EU-förhandsmeddelande, försvars- och säkerhetsupphandling

Upphandlingskategori * Anvisning för HILMA Välj upphandlingskategori som bästa beskriver objektet för förhandsmeddelandet. Ett separat förhandsmedd...
Fre, 12 juni, 2020 at 2:35 PM

AVSNITT VI: Kompletterande upplysningar

OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter Förhandsannonsering inom EU Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga k...
Fre, 1 sep., 2017 at 12:56 PM