Nytt supportärende

Annons i efterhand, EU

Val av formulär Efterannonsering inom EU

OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter Efterannonsering inom EU Efterannonsering inom EU, samhällsservice Sociala tjänster och andra s...
Tors, 11 juni, 2020 at 3:44 PM

Avsnitt II: Föremål

OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter Efterannonsering inom EU Efterannonsering inom EU, samhällsservice Sociala tjänster oc...
Tors, 11 juni, 2020 at 3:10 PM

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter Efterannonsering inom EU Efterannonsering inom EU, samhällsservice Sociala tjänster och andra s...
Tors, 11 juni, 2020 at 1:13 PM

II.2: Beskrivning (kontraktet är uppdelat delat i flera delar)

OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter Efterannonsering inom EU Efterannonsering inom EU, samhällsservice Sociala tjänster och...
Tors, 11 juni, 2020 at 3:15 PM

Avsnitt IV: Förfarande

OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter Efterannonsering inom EU Efterannonsering inom EU, samhällsservice Sociala tjänster och an...
Tors, 11 juni, 2020 at 3:22 PM

Avsnitt V: Ingående av kontrakt

OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter Efterannonsering inom EU Efterannonsering inom EU, samhällsservice Sociala tjänster och an...
Tors, 11 juni, 2020 at 3:33 PM

Avsnitt VI: Kompletterande uppgifter

OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter Efterannonsering inom EU Efterannonsering inom EU, samhällsservice Sociala tjänster och ...
Tors, 11 juni, 2020 at 3:42 PM

Bilaga D1, D2, D4

Motivering till varför kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (direktiv 2...
Tors, 11 juni, 2020 at 3:48 PM

EU-meddelande om kontraktstilldelning, försvars- och säkerhetsupphandling

Upphandlingskategori * Välj upphandlingskategori Byggentreprenad Upphandling av varor Tjänster Upphandlande myndighet/enhet Välj upp...
Tors, 11 juni, 2020 at 4:09 PM