Nytt supportärende

Annons i efterhand, EU

Val av formulär Efterannonsering inom EU

OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter Efterannonsering inom EU Efterannonsering inom EU, samhällsservice Sociala tjänster och and...
Tis, 11 dec., 2018 at 10:55 AM

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter Efterannonsering inom EU Efterannonsering inom EU, samhällsservice Sociala tjänster o...
Tis, 11 dec., 2018 at 11:14 AM

Avsnitt II: Föremål

OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter Efterannonsering inom EU Efterannonsering inom EU, samhällsservice Sociala tjänste...
Mån, 4 sep., 2017 at 10:16 AM

II.2: Beskrivning (avtal delat i delar)

OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter Efterannonsering inom EU Efterannonsering inom EU, samhällsservice Sociala tjänster...
Mån, 4 sep., 2017 at 10:15 AM

PUNKT IV: Förfarande

OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter Efterannonsering inom EU Efterannonsering inom EU, samhällsservice Sociala tjänster ...
Mån, 4 sep., 2017 at 10:10 AM

Avsnitt V: Ingående av kontrakt

OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter Efterannonsering inom EU Efterannonsering inom EU, samhällsservice Sociala tjänste...
Mån, 15 apr., 2019 at 2:54 PM

AVSNITT VI: Kompletterande uppgifter

OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter Efterannonsering inom EU Efterannonsering inom EU, samhällsservice Sociala tjänster ...
Mån, 4 sep., 2017 at 10:24 AM

Bilaga D1, D2, D4

Motivering till varför kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (direktiv 2...
Ons, 13 sep., 2017 at 11:37 AM

EU-meddelande om kontraktstilldelning, försvars- och säkerhetsupphandling

Upphandlingskategori * Välj upphandlingskategori Byggentreprenad Upphandling av varor Tjänster Upphandlande myndighet/enhet Välj upp...
Tis, 23 juli, 2019 at 3:06 PM