Nytt supportärende

Upphandlingsannons, EU

EU-upphandlingsmeddelande, försvars- och säkerhetsupphandling

Upphandlingskategori * Välj upphandlingskategori Byggentreprenad Upphandling av varor Tjänste Upphandlande myndighet/enhet Väl...
Tors, 13 sep., 2018 at 9:20 AM

Val av formulär Underrättelse om EU-kontrakt

OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter Underrättelse om EU-kontrakt Underrättelse om EU-upphandling, samhällsservice Sociala tjänste...
Tis, 11 dec., 2018 at 10:54 AM

AVSNITT II: Föremål

OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter Underrättelse om EU-kontrakt Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontra...
Tors, 26 juli, 2018 at 11:10 AM

II.2: AVSNITT: Föremål (kontraktet är uppdelat delat i flera delar)

OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter Underrättelse om EU-kontrakt Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kont...
Ons, 12 dec., 2018 at 10:07 AM

AVSNITT III: juridisk, ekonomisk, finansiell och tekniska informasjon

OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter Underrättelse om EU-kontrakt Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrak...
Tors, 26 juli, 2018 at 11:11 AM

AVSNITT VI: Kompletterande uppgifter

OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter Underrättelse om EU-kontrakt Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrak...
Tors, 26 juli, 2018 at 11:12 AM

AVSNITT I: Upphandlande myndighet

OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter Underrättelse om EU-kontrakt Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga ko...
Tis, 11 dec., 2018 at 11:17 AM

AVSNITT IV: Förfarande

OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter Underrättelse om EU-kontrakt Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrak...
Tors, 26 juli, 2018 at 11:11 AM