Nytt supportärende

Kriterier för upphandlingsobjekt

Kriterier för upphandlingsobjekt

Skapa upphandlingsobjekt (UX)

I Cloudia Contract kallas konkurrensutsatta objekt upphandlingsobjekt oberoende av om det är fråga om varor, tjänster eller entreprenader. Upphandlingsobjek...
Fre, 18 jan., 2019 at 12:39 PM

Kriterier för upphandlingsobjekt (UX)

I avsnittet Kriterier för upphandlingsobjekt fastställs anbudsgivarens blanketter för upphandlingsobjekt och relaterade kriterier. I avsnittet fastställs oc...
Tors, 25 apr., 2019 at 8:38 AM

Fråga pris

Fråga pris Frågat pris kan väljas för hela delområdet (gruppen), varefter man kan avvika från det enligt objekt eller göra det obligatoriskt för hela...
Tors, 25 apr., 2019 at 8:44 AM

Poängsättning av kriterier (UX)

I Cloudia Contract kan man ge kriteriespecifika poäng och max poäng för pris och/eller kvalitet. Dessutom kan poängsättningsvikter (anknyter till prispoäng)...
Ons, 10 apr., 2019 at 11:26 AM

Poängsättning av pris och kvalitet (UX)

OBS! Den automatiska beräkningen i poängsättningen fungerar endast om man i avsnittet Uppgifter i Anbudstjänsten som jämförelsegrund valt "Ekonomisk fö...
Tis, 12 mar., 2019 at 1:39 PM

Flyttning och kopiering av objekt och kriterier (UX)

Objekt flyttas eller kopieras på samma sätt mellan delområden i upphandlingar som indelats i delar och mellan grupper i total upphandling. Man påbörjar flyt...
Fre, 18 jan., 2019 at 12:41 PM

Kriterier för upphandlingsobjekt

I sektionen Kriterier för upphandlingsobjekt definieras anbudsgivarens formulär för upphandlingsobjekten och de kriterier som är relaterade till...
Ons, 1 aug., 2018 at 11:01 AM

Lägg till objektsgrupp

Du inleder uppgörandet av kriterier för upphandlingsobjekt genom att ange objektsgrupperna. Med objektsgrupp avses delområde/position/helhet som upphan...
Mån, 18 sep., 2017 at 8:51 AM

Definition av pris- och kvalitetspoäng

 Definition av prispoäng då ”Poäng per objektsrad” används som urvalsgrund Du definierar maxpoäng för pris separat för varje objektsrad genom att...
Mån, 18 sep., 2017 at 9:18 AM

Alternativet Pris efterfrågas och priskriterium

Om du för priset anger poängverkningar, ska du ange det sätt på vilket priset efterfrågas: Pris begärs som enhetspris Priset beräknas med formel som ...
Ons, 1 aug., 2018 at 2:45 PM