Nytt supportärende

Annan information

Information för Tarjouspalvelu.fi leverantörsportalen

Upphandlingens id Systemet skapar automatiskt ett id-nummer för anbudsförfarandet. Vid behovet kan id-numret redigeras. Till exempel diarienummer...
Tors, 22 nov., 2018 at 12:31 PM

Definition av grunderna för jämförelse i systemet och granskning av jämförelse enligt urvalsgrund (UX)

I denna artikel beskriver vi med hjälp av exempel vad definitionen av urvalsgrunderna innebär och vad valen påverkar. Valet är ett systemtekniskt val med vi...
Tis, 22 jan., 2019 at 3:09 PM

Övrig information

I EU-formulären öppnas under sektionen ”Övrig information” ett antal undersektioner, där man kan ange textbeskrivningar för infordran av anbud: P...
Tors, 28 sep., 2017 at 8:57 AM

Bilagor och länkar

Lägg till eventuella bilagor till infordran av anbud genom att klicka på länken ”Lägg till ny bilaga” och välja dokumenten en åt gången från din dator ...
Ons, 16 sep., 2020 at 7:40 AM

Undertecknare

Ange den person/de personer, som kommer att underteckna infordran av anbud. Man kan lägga till undertecknare av infordran av anbud  I förhandslagringsmen...
Ons, 19 aug., 2020 at 5:46 PM

Kommentera infordran av anbud

Skicka kommentarsbegäran: Klicka på ”Sänd förhandsgranskning per e-post” och ange i det fönster som öppnas:  Välj ”Be om kommentarer” om du vill ha komm...
Ons, 19 aug., 2020 at 6:14 PM

Förhandsgranska och publicera

I sektionen Förhandsgranska och publicera kan du granska informationen i infordran sektionsvis. När du klickar på sektionens namn öppnas den information s...
Ons, 19 aug., 2020 at 6:17 PM