Nytt supportärende

Kvalificeringskrav

Kvalificeringskrav (Övriga villkor för anbudsinfordran)

I kvalificeringskraven definierar man krav och andra frågor som gäller leverantören eller anbudet. Av den information som definierats i den här sektione...
Mån, 14 aug., 2017 at 9:27 AM

Förhandsgranska kvalificeringskriterierna

Förhandsgranska kvalificeringskraven i punkten ”Förhandsgranska kvalificeringskriterierna”.   Du ser hur kvalificeringskraven visas för anbu...
Mån, 4 sep., 2017 at 2:35 PM

För kvalificeringskraven till en grupp i kriteriebiblioteket

Färdigt skapade kvalificeringskrav kan föras till en grupp i kriteriebiblioteket för att användas senare. Välj de kriterier som du vill föra till i kr...
Fre, 15 sep., 2017 at 11:08 AM

Dynamiska fält för ytterligare uppgifter

Den som gör upp infordran av anbud har möjlighet att ange dynamiska fält i kriteriefrågorna i infordran av anbud. I dem kan anbudsgivaren ge önskad mängd ...
Mån, 4 sep., 2017 at 2:37 PM

Kriteriebibliotek

I kriteriebiblioteket kan du lagra färdiga kriteriegrupper för användning både i upphandlingsobjekt och i kvalificeringskrav. Du kan plocka av kriteriegru...
Fre, 15 sep., 2017 at 11:01 AM

Kriteriebiblioteket (UX)

I kriteriebiblioteket kan man spara kriteriegrupper som kan användas för både upphandlingsobjekt och lämplighetskrav. Du kan använda kriteriegrupperna i all...
Mån, 21 jan., 2019 at 11:49 AM

Granska lämplighetskrav (UX)

Granska lämplighetskraven via ögonikonen.   BILD: Öppna granskningsfönstret genom att klicka på ögonikonen.   Du ser hur lämplighetskraven visa...
Mån, 4 feb., 2019 at 10:53 AM

Lämplighetskrav (Övriga villkor) (UX)

I lämplighetskraven fastställs krav eller andra frågor relaterade till anbudsgivaren eller anbudet. Av de uppgifter som fastställts i avsnittet bildas autom...
Ons, 24 juli, 2019 at 3:10 PM