Nytt supportärende

Nationell underrättelse

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1) Namn och adresser * obligatoriska fält  Anvisning för HILMA:  I denna punkt anges den upphandlande enhetens kontaktuppgifter. Upphandlande enheter...
Tors, 14 Maj, 2020 at 12:06 PM

Punkt II: Upphandlingsobjekt

II.1) Upphandlingens omfattning   Anvisning för HILMA: Ange en kort benämning som den upphandlande enheten valt och som beskriver upphandlingshelheten....
Tors, 11 juni, 2020 at 8:49 AM

PUNKT III: Rättslig, ekonomisk, finansiell och teknisk information

    III.1) Villkor för deltagande  III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregi...
Tors, 11 juni, 2020 at 9:01 AM

Punkt IV: Förfarande

    IV.1) Beskrivning IV.1.1) Förfarandets karaktär   Välj förfarande som används i upphandlingen (se upphandlingsförfaranden) Ange vid beho...
Tors, 11 juni, 2020 at 10:00 AM

Punkt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Upplysningar om återkommande upphandlingar Välj om det är en återkommande upphandling Om det är en återkommande upphandling ska du ange ”Es...
Tors, 11 juni, 2020 at 10:03 AM

Information om särskilda frågor som beaktas i upphandlingen

  Anvisning för HILMA:  Dessa uppgifter syns inte i annonser som publiceras i HILMA. Uppgifterna används endast för statistiska syften.   I denna punk...
Tors, 11 juni, 2020 at 10:17 AM

Uteslutning och lämplighet (ESPD)

Det är också möjligt för nationella meddelanden att använda ESPD-formuläret Se instruktioner här
Tors, 11 juni, 2020 at 10:14 AM

Nationell underrättelse

Nationell underrättelse består av flikarna nedan. Se instruktionerna genom att klicka på bilden
Mån, 14 aug., 2017 at 2:18 PM