Nytt supportärende

Ny underrättelse

Vyn Annonsmappar

Gå till vyn Annonsmappar och välja underrättelse Gå till mappvyn genom att klicka på ”Anbudssystem” i toppnavigeringen. Annonsmappar finns i...
Fre, 22 sep., 2017 at 8:38 AM

Statusvisa informationssidor

I det här avsnittet: Pågående underrättelser Aktiv underrättelser Avslutade underrättelser I varje underrättelse finns en statusv...
Fre, 1 sep., 2017 at 7:43 AM

Ny underrättelse

Du börjar valet av en ny underrättelse vid punkten ”Skapa ny underrättelse”. Vyn går över till en ny flik, som följer Cloudia Sourcing nya utseende. I m...
Ons, 12 dec., 2018 at 9:56 AM

Använd infordran av anbud som mall för ny underrättelse

Använd infordran av anbud som mall för ny underrättelse Välj från vilken mapp du hämtar anbudsförfarande Välj i listan i mappen det anbudsförfarande...
Ons, 12 dec., 2018 at 9:54 AM

Mallar

I anbudssystemet kan de upphandlande enheterna spara skapade underrättelser som ”mallar”. En mall kan användas antingen inom den egna upphandlan...
Fre, 1 sep., 2017 at 1:47 PM

Intern diskussion

På infosidan för varje anbudsförfarande finns helheten ”Intern diskussion”. Via länken öppnas ett diskussionsfönster, där du kan föra elektronisk dis...
Ons, 14 sep., 2016 at 2:13 PM