Nytt supportärende

Ny underrättelse

Val av annonsmappvy och annons

Annonsmapparna finns till vänster i mappvyn. Efter namnet på varje mapp anges inom parentes antalet konkurrensutsättningar i mappen.  Till vänster öppnas...
Fre, 12 juni, 2020 at 8:36 AM

Statusspecifika annonsmappar

Pågående annonser   Annonsutkast finns i mappen Pågående. Välj mappen Pågående Klicka på den konkurrensutsättning som du vill hantera på listan som öpp...
Fre, 10 juli, 2020 at 12:38 PM

Ny annons

Börja skapa en ny annons genom att klicka på "Skapa ny annons". Du kommer till en ny flik med Cloudia Konkurrensutsättnings nya design. I menyn ka...
Tors, 14 Maj, 2020 at 12:43 PM

Använd anbudsförfrågan som mall för en ny annons

OBS! Typen av en ny annons är den samma som för annonsen som används som mall.     Menyn Annonsfunktioner Välj mapp i vilken du söker en konkurrensu...
Tors, 14 Maj, 2020 at 12:09 PM

Mallar

I konkurrensutsättningssystemet kan upphandlande enheter spara annonser som ”mallar”. Mallarna kan användas inom den upphandlande enheten eller delas med al...
Tors, 14 Maj, 2020 at 12:36 PM

Använd infordran av anbud som mall för ny underrättelse

Använd infordran av anbud som mall för ny underrättelse Välj från vilken mapp du hämtar anbudsförfarande Välj i listan i mappen det anbudsförfarande...
Ons, 12 dec., 2018 at 9:54 AM

Ny underrättelse

Du börjar valet av en ny underrättelse vid punkten ”Skapa ny underrättelse”. Vyn går över till en ny flik, som följer Cloudia Sourcing nya utseende. I m...
Ons, 12 dec., 2018 at 9:56 AM

Intern diskussion

På infosidan för varje anbudsförfarande finns helheten ”Intern diskussion”. Via länken öppnas ett diskussionsfönster, där du kan föra elektronisk dis...
Ons, 14 sep., 2016 at 2:13 PM

Statusvisa informationssidor

I det här avsnittet: Pågående underrättelser Aktiv underrättelser Avslutade underrättelser I varje underrättelse finns en statusv...
Fre, 1 sep., 2017 at 7:43 AM

Mallar

I anbudssystemet kan de upphandlande enheterna spara skapade underrättelser som ”mallar”. En mall kan användas antingen inom den egna upphandlan...
Fre, 1 sep., 2017 at 1:47 PM