Med min profilfunktion kan du ange vilken modul som ska öppnas som standard efter inloggning och där kan du ändra lösenord


Andra inställningar

 • Ingen standardmodul
  • Efter inloggningen är startsidesvyn standard
 • Anbudssystem
  • Efter inloggningen är Anbudssystemet standard
 • Kontraktshantering
  • Efter inloggningen är Avtalshantering standard
 • Cloudia Kontrakt
  • Efter inloggningen är Cloudia Kontrakt standard
 • SV-Kilpailutuksen suunnittelu
  • Efter inloggningen är SV-Kilpailutuksen suunnittelu standard
 • Kvalificeringssystem
  • Efter inloggningen är Kvalificeringssystem standard
 • Dynamic Procurement System
  • Efter inloggningen är Dynamic Procurement System standardÄndra lösenord


Du ändrar lösenord via menyn "Inställningar" på startsidan vid punkten "Ändra lösenord" 

 • Ange gammalt lösenord
 • Ange det nya lösenordet två gånger
  • Bekräfta ändring av lösenord med knappen "Ändra lösenord" 
  • Om du inte vill spara ändringarna ska du välja "Annullera" 


k093e2yY31pIfCMpFqZ4_jZl7GT60AA8CQ.png