• Lägg till eventuella bilagor till infordran av anbud genom att klicka på länken ”Lägg till ny bilaga” och välja dokumenten en åt gången från din dator


 • Välj fil från bibliotek 
  • Då kan du välja dokument som har lagts till i sektionen den upphandlande enhetens dokument (länk till beskrivning av sektionen den upphandlande enhetens dokument) 
  • Klicka på ”Spara bilaga” 
 • Välj den sparade filen 
  • Då kan du välja alla de filer som redan har hämtats till underrättelsen i fråga bilaga 
  • Klicka på ”Spara bilaga” 
 • Lägg till bilaga 
  • Välj fil från din egen dator 

Obs! En enskild bilaga kan inte vara större än 100 megabyte, men antalet bilagor har inte begränsats.


 


 • Lägg till en länk i infordran av anbud med alternativet ”Lägg till ny länk” 
  • Skriv länkadressen 
  • Länken kan tas bort med krysset