OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter

 • Efterannonsering inom EU

 • Efterannonsering inom EU, samhällsservice

 • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt - Meddelande om tilldelning av kontrakt

 • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – koncessioner - Meddelande om koncessionstilldelning

 • KoncessionsmeddelandeIV.1) Beskrivning


IV.1.1) Typ av förfarande

 • Ange det förfarande som används i upphandlingen
  • Skriv motivering vid behov
 • Om man i den här punkten anger ” Uppgörande av kontrakt utan förhandsmeddelande om underrät-telse om infordran av anbud i Europeiska unionens officiella tidning i fall som listas nedan” fyll i bilaga D1, vars innehåll varierar enligt upphandlingskategori.


OBS! I denna punkt finns följande val i Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – koncessioner – meddelande om koncessionstilldelning och Meddelande om koncessionstilldelning:


Välj förfarandets karaktär:

 • Upphandlingsförfarande med offentliggörande av ett koncessionsmeddelande
  • Välj när förhandsannons har publicerats om upphandlingen
 • Upphandlingsförfarande utan föregående offentliggörande av ett koncessionsmeddelande i de fall som anges nedan
  • Fyll i bilaga D  


IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.

 • Välj vid behov ” Upphandlingen omfattar upprättande av ett om ramavtal”


IV.1.6) Information om elektronisk auktion

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.

 • Välj vid behov "En elektronisk auktion kommer att används"IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.

 • Välj " På upphandlingen tillämpas avtal om offentliga upphandlingar"IV.2) Administrativ information


IV.2.1) Tidigare publicering angående samma förfarande


 • Om det redan tidigare har publicerats en underrättelse om upphandlingen, anges EUT-numret i fältet