OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter

 • Efterannonsering inom EU

 • Efterannonsering inom EU, samhällsservice

 • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt - Meddelande om tilldelning av kontrakt

 • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – koncessioner - Meddelande om koncessionstilldelning

 • KoncessionsmeddelandeVI.3) Ytterligare information


 • Ange vid behov ytterligare information kring upphandlingen (max 1000 tecken)
 • Om EU-efterhandsannonsen görs utifrån en nationell upphandlingsannons ska man här ange den nationella upphandlingsannonsens HILMA-nummer och publiceringsdatum.VI.4) Överprövningsförfaranden


VI.4.1) Organ för ändringssökande

 • Välj vid behov "Kontaktinformation" och fyll i de adressuppgifter som öppnas 
 • Återställ marknadsdomstolens kontaktuppgifter


VI.4.2) Organ som ansvarar för medling

 • Välj "Kontaktinformation" och fyll i de adressuppgifter som öppnas
 


VI.4.3) Detaljerad information om tidsfrister för överklagande

 • Fyll vid behov i "Detaljerad information om tidsfrister för överklagande" (högst 4000 tecken) 


  

VI.4.4) Den enhet, som ger information om ändringssökande


 • Välj vid behov "Kontaktinformation" och fyll i de adressuppgifter som öppnas