OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter

  • Efterannonsering inom EU

  • Efterannonsering inom EU, samhällsservice

  • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt - Meddelande om tilldelning av kontrakt

  • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – koncessioner - Meddelande om koncessionstilldelning

  • KoncessionsmeddelandeOm man på punkt ” II.1.6) Information som gäller delarna (anvisning i HILMA) ” har svarat ja fyller man i punkt II.2: PUNKT: BESKRIVNING (AVTAL DELAT I DELAR) uppgifter


Mata in nytt upphandlingskontrakt

  • Välj "Lägg till ny"OBS! Systemet skapar delar i avsnittet Kriterier för upphandlingsobjekt som motsvarar antalet som skapas i detta avsnitt


II.2) Beskrivning

  • Ange ett namn och delnummer för upphandlingskontraktets objekt


Fyll i avsnitt II.2.2) - II.2.14) enligt instruktionerna ovan PUNKT II: Upphandlingsobjekt