OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter

 • Efterannonsering inom EU
 • Efterannonsering inom EU, samhällsservice
 • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt - Meddelande om tilldelning av kontrakt
 • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – koncessioner - Meddelande om koncessionstilldelning
 • Meddelande om koncessionstilldelning
Rättslig grund


Välj rätt rättsgrund för upphandlingsannonsen.
Upphandlande myndighet/enhet


I formuläret "Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – koncessioner – förhandsmeddelande" väljer man om annonsören är upphandlande myndighet eller upphandlande enhet.
I.1) Namn och adresser

 • Fyll i den upphandlande enhetens kontaktuppgifter


Kontaktuppgifterna kommer automatiskt förhandsifyllda enligt den information som lagrats i systemet och de kan redigeras vid behov.


NUTS-kod (Nomenclature of Territorial Units for Statistics)


Välj den huvudsakliga platsen för genomförande av upphandlingen (NUTS-kod) i det fönster som öpp-nas via knappen

 • Välj koden genom att markera kryssrutan
 • Du öppnar undernivåerna för koderna med pil-knappen
 • Du kan ta bort en kod som har lagts till i formuläret genom att kryssa för den röda X-knappenInternetadress(er)

 • I punkten Internetadress fyller du i den upphandlande enhetens webbadress eller adressen till de webbsidor som handlar om upphandlingsprocessen och där det finns ytterligare information om den upphandlande enheten och upphandlingen.Beställare (Andra deltagande sammanslutningar):

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.

Lägg till kontaktuppgift:

 • Klicka på "Lägg till kontaktuppgift"
 • På formuläret läggs till en ny organisation under namnet "Ny kontaktuppgift"
 • Klicka på den blå pennknappen och fyll i uppgifterna på det formulär som öppnas


Välj organisationer från registret

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.


Klicka på "Välj sammanslutningar":

 • Välj en eller flera förhandslagrade organisationer eller organisationsgrupper i det fönster som öppnas
 • De valda organisationerna listas i formuläret
 • Klicka på den blå pennknappen och fyll i uppgifterna på det formulär som öppnas Här kan du också redigera informationen om organisationen.
 • Då du klickar på den blå pennknappen på nytt, stängs den information som är öppen om organisat-ionen
 • Om du vill ta bort en tillagd organisation från formuläret ska du klicka på den röda X-knappenI.2) Samordnad upphandling

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.


Välj vid behov de uppgifter som gäller gemensam upphandling

 • I avtalet ingår gemensam upphandling
  • Fyll i informationen om den gemensamma upphandlingen vid behov
 • Avtalet ingås av enhet för gemensam upphandlingI.4) Typ av upphandlande myndighet

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.

 • Välj typ för den upphandlande enheten i fråga.
 • Då du väljer "Annan typ", öppnas ett fält där du kan mata in önskad text.I.5) Huvudsaklig verksamhet

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.

 • Ange huvudsaklig verksamhetsgren
 • Då du väljer "Annan verksamhet", öppnas ett fält där du kan mata in önskad text.I.6) Huvudsaklig verksamhet (Med försörjningssektor meddelanden, fyll i avsnitt I.6 i stället I.4 och I.5)

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.


 • Ange primär verksamhetsgren
 • Då du väljer "Annan", öppnas ett fält där du kan mata in önskad text.