OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter

 • Efterannonsering inom EU

 • Efterannonsering inom EU, samhällsservice

 • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt - Meddelande om tilldelning av kontrakt

 • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – koncessioner - Meddelande om koncessionstilldelning

 • Koncessionsmeddelande
II.1) Upphandlingens omfattning

II.1.1) Namn

 • Ge upphandlingen ett namn.
 • Ge upphandlingen ett referensnummer vid behov (obs! det här numret är inte upphandlingens id)


II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod 


 • Klicka på ”Välj CPV-kod”, alternativfönstret öppnas
  • Välj koden genom att markera kryssrutan
  • Du öppnar undernivåerna för koderna med pil-knappen
  • Du kan byta ut en kod som har lagts till på blanketten mot en annan
  • "CPV-kompletterande ordlista" väljs på samma sätt


II.1.3) Typ av kontrakt

Den här punkten finns inte på alla blanketter.

 • Välj avtalstyp


II.1.4) Kort beskrivning

 • Ange en kort beskrivning av upphandlingen (max 1000 tecken)


II.1.5) Uppskattat totalt värde

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.

 • Ange värdet av kontraktet exklusive moms


II.1.7) Upphandlingens totala värde (exkl. moms)

 • Värde
  • Ange "värde" i det fält som öppnas
 • Det lägsta anbud/det högsta anbud som har beaktats
  • Det lägsta anbud/det högsta anbud som har beaktats


II.1.6) Information som gäller delarnaAnge om kontraktet har delats upp i delar

 • Ja
  • Om kontraktet har delats upp i delar finns det inte mer information som ska kompletteras på den här fliken.

Gå till flik II.2: PUNKT: BESKRIVNING (AVTAL DELAT I DELAR)


 • Nej
  • Fyll i punkterna II.2.2–II.2.14 som öppnas på sidanII.2.2) Ytterligare CPV-kod(er)


 • Klicka på ”Välj CPV-kod”, alternativfönstret öppnas
  • Välj koden genom att markera kryssrutan
  • Du öppnar undernivåerna för koderna med pil-knappen
  • Du kan byta ut en kod som har lagts till på blanketten mot en annan
  • "CPV-kompletterande ordlista" väljs på samma sättII.2.3) Plats för utförande

 • Välj den huvudsakliga orten för genomförande av upphandlingen (NUTS-kod) i det fönster som öpp-nas via knappen
  • Lägg till rad
 • Fyll vid behov i huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförandee (högst 200 tecken)


II.2.4) Beskrivning av upphandlingen

 • Ange en noggrann beskrivning av upphandlingen (max 4000 tecken)


II.2.5) Tilldelningskriterier

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.Om du väljer "Nedan nämnda kriterier", så sätt det efter det upp kriterier i anbudet (kostnadskriterium, pris eller kvalitetskriterium) enligt nedan nämnda alternativ:

1) Kostnadskriterium (då man fyller i andra än livscykelkostnader)

 • Efter att alternativet valts aktiveras funktionen "Lägg till rad"
  • Ange kriteriets namn och viktning2) Pris

 • Ange viktning för priset

3) Kvalitetskriterium (om man använder bästa förhållande mellan pris och kvalitet)


Då man väljer "Priset är inte det enda kriteriet för beviljandet och alla kriterier har nämnts endast i upphand-lingsdokumenten" flyttas man till punkt II.2.6).II.2.11) Information om optioner

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.

 • Välj vid behov "Ytterligare upphandlingsmöjligheter"
 • När du väljer "Ytterligare upphandlingsmöjligheter" ska du ange den tilläggsinformation som efterfrå-gas.II.2.13) Information om EU-medel 

 • Ange om upphandlingen är relaterad till projekt och/eller program som finansieras med Europeiska unionens medel
  • Om du anger "Ja" ska du också ange projektets namn eller referens i det fält som öppnas.


II.2.14) Ytterligare information

 • Ange vid behov ytterligare information kring upphandlingen (max 400 tecken)