Småskaliga upphandlande enheter är underleverantörer som endast utför små inköp.


Varje småskaliga upphandlande enhet har sina egna användare, som kan läggas till, redigeras och raderas i Hantering av användare av småskalig upphandling.Lägga till ny smaskalig upphandlande enhet • Klicka på "Lägg till by småskalig upphandlande enhet"
 • Fyll i den punkten
  • Grundläggande information om den småskaliga upphandlande enheten
   • Officielt namn
   • Tjänstens ID
   • E-postaddress
   • FO-nummer
   • Hemland
   • Valuta
   • Spårk
   • Anbudsförfaranden som publiceras av en småskalig upphandlande enhet visas i den upphandlande enhets tjänst för småskalig upphandling
    • Om detta väljs, kommer de små inköp som publiceras av den småskaliga upphandlande enheten att visas i den småskaliga upphandlande enhetens egen tjänst samt i upphandlande myndighetens tjänst
  • Kontaktinformation om den småskaliga upphandlande enheten
   • Gatuaddress
   • Postnummer
   • Postord
   • Telefonnummer
   • Fax
   • Webbaddress
   • Logo