Förenklad upphandling är ett förfarande genom vilket man kan göra upphandlingar som understiger det nationella tröskelvärdet och på vilka upphandlingslagen inte tillämpas.


Förfarandet kan tillämpas när uppgifter som föreskrivs i upphandlingslagen inte behöver anmälas men då man ändå vill använda mångsidig poängsättning av pris- och jämförelsegrunder. I allmänhet används förenklat förfarande av energibolag. Förenklat förfarande lämpar sig väl också för småskalig upphandling, där man konkurrensutsätter upphandlingar som understiger det nationella tröskelvärdet men vill använda mångsidig poängsättning.


Upprättande av anbudsinfordran


Formuläret för anbudsinfordran för förenklad konkurrensutsättning följer mallen för den nationella upphandlingsannonsen. Från mallen har alla kontroller enligt upphandlingslagen raderats, men publicering av anbudsinfordran förutsätter att alla obligatorisk information som märkts med * har ifyllts.


Upphandlande enhet och kontaktinformationKontaktuppgifter för upphandlande enhet

 • Här anges den upphandlande enhetens kontaktuppgifter, karaktär och presentationObligatoriska uppgifter har märkts med *. De förvalda kontaktuppgifterna kan återställas genom att klicka på "Återställ den upphandlande enhetens kontaktinformation” uppe till höger.


Deltagande sammanslutningar

 • Välj "Lägg till kontaktuppgift”.
  • Ange sammanslutningens uppgifter genom att klicka på den blå pennikonen.
   • När du klickar på ikonen på nytt stängs uppgifterna om sammanslutningen.
   • Om du vill radera en sammanslutning från formuläret ska du klicka på den röda X-knappen.
  • Klicka på ”Välj sammanslutningar”.
   • I fönstret som öppnas ska du välja en eller flera sammanslutningar eller sammanslutningsgrupper som sparats på förhand.
   • De valda sammanslutningarna listas i formuläret.
    • Om du vill granska uppgifterna om en sammanslutning som lagts till ska du klicka på den blå pennikonen. Då visas uppgifterna i formuläret.
    • När du klickar på ikonen på nytt stängs uppgifterna om sammanslutningen.
    • Om du vill radera en sammanslutning från formuläret ska du klicka på den röda X-knappen.UpphandlingsobjektUpphandlingsnamn

 • Ange ett namn för upphandlingen.


Upphandlingens ID- eller referensnummer

 • Systemet anger ID automatiskt. ID kan redigeras.


Upphandlingsbeskrivning

 • Du kan välja beskrivning av upphandlingen bland de förhandssparade texterna eller genom att lämna en beskrivning i textfältet.Upphandlingens giltighetstid

 • Ange upphandlingens giltighetstid.Upphandlingskategori

 • Välj upphandlingskategori
  • Varor
  • Tjänster
  • Byggentreprenad

Upphandlingskategorin kan döljas för leverantörerna genom att kryssa för ”Dölj upphandlingskategori i den anbudsförfrågan som visas för anbudsgivare”Uppskattade värde eller kostnadsram

 • Ange exakt värde eller prisintervall.
 • Välj om det estimerade värdet eller prisintervallet ska publiceras i formuläret för anbudsinfordran.Information om möjliga alternativ

 • Välj om avtalet har optioner för ytterligare upphandling.
  • Om avtalet har optioner för ytterligare upphandling ska du i fältet som öppnas ange en beskrivning och preliminär längd.UpphandlingsförfarandeUpphandlingsförfarande

 • Välj upphandlingsförfarande
  • Öppet förfarande
  • Begränsat förfarande

Upphandlingsförfarandet kan döljas för leverantörerna genom att kryssa för ”Dölj upphandlingsförfarandet i den anbudsförfrågan som visas för anbudsgivare”.

Delanbud per objektsgrupp tillåts

 • Välj om delanbud enligt målgrupp tillåts.

Alternativa anbud accepteras

 • Välj om alternativa anbud ska accepteras.Sista datum för mottagande av anbud eller ansökan om deltagande

 • Välj i kalendern eller skriv sista datum för mottagande av anbud eller ansökan om deltagande.
 • Ange vid behov ytterligare information om sista datum i "Ytterligare information".


Tid under vilken anbudsgivarens anbud åtminstone ska gälla

 • Ange tiden under vilken anbudsgivarens anbud åtminstone ska gälla.
  • Välj datum med kalenderknappen, eller
  • Ange längden i månader.
Se anvisningarna för andra avsnitt genom att klicka på avsnittets bild:

 OBS! Förenklad konkurrensutsättning kan publiceras i tjänsten för småskalig upphandling och Upphandlingstjänsten. Förenklad konkurrensutsättning kan inte publiceras i HILMA.