Grundläggande information om organisationen


 • Kontrollera de grundläggande uppgifterna om din organisation och korrigera dem vid behov. Dessa uppgifter visas i anbudsinfordran.
 • Meddelanden under processens olika faser (bl.a. bekräftelse av publicerad annons, meddelande om mottaget och återkallat anbud, meddelande om mottagen kommentar och ytterligare fråga) skickas till den adress som angetts i e-postfältet.Grundläggande uppgifter om upphandlingen

OBS! Detaljerade anvisningar finns i skärmdumparna. Du kan öppna anvisningarna i formulärets ifyllningsvy när du klickar på i (blå ikon).UpphandlingsobjektBilagor och länkarAnbudsbilagor


Allmänna kriterierPublicering


Den upphandlande enheten kan publicera anbudsinfordran utöver för sina egna tjänster även för andra upphandlande organisationers tjänster. Den upphandlande enheten kan välja en regional publikation, en eventuell huvudenhet och organisationens tjänst beroende på till vilka enheter organisationen är ansluten. Om man också vill ansluta organisationen till andra enheter ska publiceringskanalerna anknytas till organisationens uppgifter (ytterligare information myynti@cloudia.fi eller tuki@cloudia.fi).


Handläggaren av anbudsinfordran väljer publiceringskanalerna beroende på de kanaler som den upphandlande organisationen kan välja. Anbudsinfordran i Cloudia Småskalig upphandling och den förenklade processen kan publiceras i valbara koncernstrukturers Anbudstjänster och tjänster för småskalig upphandling. När det gäller andra meddelanden kan man välja koncernstrukturens vy Anbudstjänst.


Utöver publiceringskanaler på organisationsnivå har tjänsten för småskalig upphandling kompletterats med nationell publicering. När den organisationsspecifika publiceringskanalen har valts kan man också lägga till ”Publicera i den nationella portalen för småskalig upphandling”.

  

Anbudsgivarkandidater

  

Uppgifter om anbudsgivare kan hämtas från Patent- och registerstyrelsens YTJ-informationstjänst. Börja sökningen genom att klicka på "Redigera". 

OBS! YTJ-informationstjänsten begränsar antalet sökningar till 300 i minuten för alla som använder tjänsten, och därför måste man eventuellt söka på nytt lite senare. 

  

Sök leverantörer 

 • Ange sökkriterier 
 • Klicka på "Sök" 

Se ytterligare information om leverantörer

 • Klicka på "Ytterligare information" 

Välj leverantörer

 • Klicka på "Välj" vid leverantören 
 • Leverantören förflyttas till avsnittet "Anbudsgivarkandidater"  

Lägg till den valda leverantören som mottagare av meddelandet 

 • Välj leverantörer 
 • Ange de e-postadresser som saknas (om företagets e-postadress inte finns i YTJ-tjänsten) 
 • Klicka på "Lägg till valda som mottagare av e-postmeddelandet"


Skicka meddelande om förhandstitt 

 • Klicka på "Skicka förhandstitt per e-post” och välj följande i fönstret som öppnas: 
  • Välj ”Be kommentarer” om du vill att mottagaren ska komma med kommentarer 
  • Mottagare: ange eller kopiera/bifoga e-postadresserna här separerade med radbyten 
  • Avsändarens namn: ange här det namn som du vill att ska visas som avsändare 
  • Ämne: ange här meddelandets rubrik Meddelande: skriv meddelandet/texten här, du kan redigera den förvalda texten 
 • Anbudsinfordrans pdf fogas automatiskt till meddelandet Anbudsinfordrans pdf fogas automatiskt till meddelandet 
 • Skicka förhandstitten genom att klicka på "Skicka meddelandet"Åtgärder för aktiva annonser


 • Hantering av frågor
 • Redigera
  • Redigera tidfrist
  • Redigera annonsens uppgifter
  • Skicka underrättelsen ingen
 • Annulera
 • Dokument
 • Intern diskussion
 • Skicka ett e-postmeddelande


Hantering av avslutade annonser


Jämförelse av anbud och val av leverantör


I anbudsinfordran för småskalig upphandling öppnas anbuden på fliken "Jämförelse av anbud" under "Redigera jämförelsen".

 • Öppningsprotokollet bildas i bakgrunden och finns på fliken Dokument.
 • Därefter öppnas en jämförelsetabell, där man väljer leverantör och klickar på "Spara"Funktioner under vilka instruktioner kan hittas genom att klicka på länken:


Beslut

Upphandlingskontrakt

Dokument

Intern diskussion

Skicka ett e-postmeddelande