OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter

 • Underrättelse om EU-kontrakt
 • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt - Meddelande om upphandling
 • Underrättelse om EU-upphandling, samhällsservice
 • Koncessionsmeddelande
 • Leverantör register
 • Upphandling av samhällsservice, under EU-tröskelvärde (OBS! Kan inte publicera till HILMA)


 


III.1) Villkor för deltagande

 III.1.1) Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister

 • Ange behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister (högst 4 000 tecken) 


1.2) Villkor för ekonomisk och finansiell ställning

 • Välj om ”Villor enligt handlingarna om upphandlingen” ska användas
  • Om inte ska du ange:
   • ”Förteckning över valkriterierna och en kort beskrivning av dem” (högst 4 000 tecken)
   • ”Miniminivå för eventuella obligatoriska standarder” (högst 4 000 tecken)

III.1.3) Tekniska och professionella förutsättningar

 • Välj om ”Villor enligt handlingarna om upphandlingen” ska användas
  • Om inte ska du ange:
  • ”Förteckning över valkriterierna och en kort beskrivning av dem” (högst 4 000 tecken)
  • ”Miniminivå för eventuella obligatoriska standarder” (högst 4 000 tecken)

 

III.1.5) Information om reserverade upphandlingskontrakt 

 • Ange vid behov information om reserverade upphandlingskontrakt

 

III.2) Avtalsvillkor

 

III.2.2) Information om kontraktets genomförande

 • Ange vid behov information om kontraktets genomförande (högst 1 000 tecken)

 

III.2.3) Information om ansvarig person för kontraktets genomförande

 • Välj vid behov ”Skyldighet att anmäla namn på personer som ansvarar för genomförandet av kontraktet och deras professionella behörighet”