Avstående från begäran om deltagande

 

När ett dynamiskt upphandlingssystem etableras skapar den upphandlande enheten en begäran om deltagande där information om det dynamiska upphandlingssystemet fastställs. 

  • Om man klickar på "Skapa ny annons" visas de typer av upphandlingsannonser som kan väljas. Du kan skapa ett dynamiskt upphandlingssystem på följande blanketter
    • Dynamisk EU-upphandlingsannons
    • Nationell dynamisk upphandlingsannons
    • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – upphandlingsavtal – upphandlingsannons (DPS)
  • I detta sammanhang väljer man också språk och valuta för begäran om deltagande
  • Efter att du klickat på "Skapa annons" kan du börja fylla i den valda blanketten

 

 

Begäran om deltagande bereds i övrigt på samma sätt som vanliga anbudsförfrågningar utom att valet av upphandlingsförfarande är låst och förenligt med det dynamiska upphandlingssystemet, och man kan inte heller fastställa poäng för kriterierna för upphandlingsobjektet.

 

Nationell upphandlingsannons

 

I en nationell upphandlingsannons blir upphandlingsförfarandet automatiskt begränsat förfarande.EU-upphandlingsannons och socialtjänster och övriga specialtjänster

 

I EU-upphandlingsannonser och upphandlingsannonser om socialtjänster och övriga specialtjänster blir förfarandet automatiskt begränsat förfarande, och i punkten "IV.1.3) Information om ramavtalet eller det dynamiska upphandlingssystemet" visas en uppgift att det dynamiska upphandlingssystemet etablerats. 


Begäran om deltagande publiceras normalt och visas i Hilma. Begäran om deltagande visas också i TED när det är fråga om en upphandling som överstiger EU-tröskelvärdet. Begäran om deltagande kan korrigeras genom en korrigeringsannons under etableringsfasen. 

 

Allmänna anvisningar för skapande av upphandlingsannonser finns bakom följande länkar:

 

Nationell upphandlingsannons

 

EU-upphandlingsannons (anvisningen gäller också blanketten Socialtjänster och övriga specialtjänster)