Att notera i synnerhet när korrigeringsannonser publiceras

När en korrigeringsannons publiceras om en EU-upphandlingsannons ska man beakta att korrigeringsannonsen inte kan publiceras om annonsens tidsfrist går ut innan den gått igenom Hilmas och TED:s kontrollprocess. Om detta är fallet ska man lämna in en annons om avbrytande och därefter en ny upphandlingsannons.


När man publicerar en EU-meddelande on rättelse från Cloudia Sourcing ska man beakta den tid som Hilmas och TED:s kontrollprocess kräver.

 • Om annonsen publiceras på en vardag före kl. 12.00 behandlar Hilma den och skickar den till TED efter godkännandet samma dag.
  • Från detta tar det högst 48 timmar tills annonsen blir synlig i Hilma och Anbudstjänsten.
 • Om annonsen publiceras efter kl. 12.00 behandlar Hilma den och skickar den till TED efter godkännandet följande vardag.
  • Från detta tar det högst 48 timmar tills annonsen blir synlig i Hilma och Anbudstjänsten.


Val av formulär Meddelande om rättelse


Du börjar fylla i formuläret Meddelande om rättelse genom att välja en underrättelse som är i kraft. På fliken Redigera väljer du ”Redigera annonsens uppgifter”. • Komplettera vid behov det meddelande som skickas till anbudsgivarna 
 • Välj ”Skicka meddelandet och gå till korrigeringsläge” • Underrättelsen förs över till "Ska korrigeras" och du kan redigera meddelandet om rättelse från informationssida ”Redigera annonser” punkter.

Meddelande om rättelse


I korrigeringsannonsen görs förändringar i anbudsinfordran i de fält som man vill förändra. Systemet samlar automatiskt de förändringar som publiceras i HILMA i avsnittet ”VII PUNKTEN: FÖRÄNDRINGAR”. De övriga förändringarna ska uppräknas i punkt VII.2. Därefter publiceras annonsen i Anbudstjänsten och HILMA.


Att observera när korrigeringsannonsen redigeras:

II.1.1) Namn
I en ny korrigeringsannons ska du inte använda ordet "KORRIGERINGSANNONS” i rubriken utan bevara den gamla rubriken.II.1.4) Kort beskrivning
I en korrigeringsannons ska du inte redigera beskrivningen om den inte har förändrats. IV.2.1) Tidigare annons om samma förfarande

 • EUT-numret i korrigeringsannonsen ska syfta på den preliminära annonsen. Systemet hämtar den preliminära annonsens nummer automatiskt till korrigeringsannonsen. Denna punkt ska inte redigeras.
  • Om en preliminär EU-annons inte har publicerats ska fältet lämnas tomt.

 


IV.2.2) Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökningar om deltagande

 • Om du korrigerar tidsfristen för anbud ska du också redigera punkt IV.2.7) Villkor för öppnande av anbud 

        (OBS! Detta fält endast i öppet förfarande)


AVSNITT VII: ÄndringarVI.6) Det ursprungliga meddelandets referens

 • Systemet hämtar automatiskt den ursprungliga underrättelsens HILMA-identifikationVII.1) Upplysningar som ska rättas eller läggas till

VII.1.1) Orsak till ändring

 • Välj  
  • Ändring av ursprunglig information som den upphandlande myndigheten har skickat in 
  • Underrättelse som har publicerats i TED motsvarar inte den ursprungliga information som den upphandlande myndigheten har skickatVII.1.2) Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet

 • Gör ändringarna i infordran av anbud normalt i helheterna 1–14 i systemet
 • Systemet listar automatiskt de ändringar som har gjorts i information som förs över till HILMA (delarna I–VI) på meddelande om rättelse

OBS! Andra ändrigar ska nämnas i punkt VII.2) Övriga upplysningarVII.2) Övriga upplysningar

 • Listar övrigt som har ändrats i förhållande till den ursprungliga underrättelsen T.ex. ändringar i kvalificeringskraven eller kriterierna för upphandlingsobjektet. (max 4000 tecken)