*ADMIN-användarnas funktioner
Organisationen hanterar textavsnitten i portalen Anbudstjänst i punkten Texter för Tarjouspalvelu-leverantörsportal. Texter som kan hanteras:

 • Namn
 • Inledning
 • Min profil
 • Registrera
 • Anbudsförfrågan
 • Anbudsförfrågningar
 • Glömt lösenordet


Redigera text


Vid skapandet visas det standardtexter i textfälten. Texterna kan editeras när det gäller innehåll och formatering. 


 • Fet stil
 • Kursiv
 • Understruken 
 • H1 – underrubrik på nivå 1
 • H2 – underrubrik på nivå 2