*ADMIN-användarnas funktioner


Användaren kan definiera helgdagar som är specifika för den upphandlande enheten och som påverkar systemets funktion i följande fall.

 • Elektronisk auktion (förlängning av auktionstid)
 • Om tiden för den elektroniska auktionen förlängs (om en sådan har tagits i bruk i auktionsdefinitionen) och om förlängningen infaller på definierad helgdag, flyttas fortsättningen på auktionen automatiskt till följande vardag i enlighet med det som definierats för auktionen


Definition av helgdagsinställningar

Lägg till ny helgdag

 • Klicka på länken ”Skapa helgdag”
 • Inmatningsformuläret öppnas till höger
 • Välj datum från kalendermenyn i fältet "Datum"
 • Ange önskad förklaring (t.ex. helgdagens namn) i fältet "Förklaring"
 • Klicka på ”Spara” (→ du får bekräftelse på att sparandet har lyckats)Redigera existerande helgdag

 • Välj år i rullgardinsmenyn
 • Nedanför öppnas de helgdagar som har definierats för det valda året
 • Klicka på den helgdag som ska redigeras 
 • Till höger öppnas formuläret helgdagens uppgifter och där kan du redigera datum och förklaring
 • Klicka på "Spara" efter redigeringen (→ du får bekräftelse på att sparandet har lyckats)
 • Om du vill ta bort en helgdag ska du klicka på "Ta bort" (→ helgdagen tas bort när du klickar på "OK" i bekräftelserutan och du får en bekräftelse på det)