Statistikrapport

 

Du kan ta del av statistik över din upphandlande enhet som filer (Excel-rapport) när det gäller 

 • antal publicerade konkurrensutsättningar enligt typ av upphandling (småskalig upphandling, nationella upphandlingsannonser, eu-upphandlingar och EU preliminära annonser och efterannonser)  

 • antalet avslutade upphandlingar enligt typ av upphandling 

 • konkurrensutsättningar enligt upphandlingsslag (systemets upphandlingsslag) 

 • avslutade konkurrensutsättningar enligt upphandlingsslag 

 • inlämnade anbud 

 • antal anbud per konkurrensutsättning 

 • antal parter som tagit del av anbud 

 • antal parter som tagit del av anbud per konkurrensutsättning 

 

I alla uppgifter specificeras 

 • år 

 • kvartal 

 • antal  

 

 

Upphandlingens varaktighet

 

Du kan ta del av statistik över din upphandlande enhet som filer (Excel-rapport) när det gäller 

 • Upphandlingens ID  

 • Upphandlingsnamn  

 • Upphandlingsförfarande  

 • Publiceringsdag  

 • Upphandlingsbeslut  

 • Längd