I kriteriebiblioteket kan man spara kriteriegrupper som kan användas för både upphandlingsobjekt och lämplighetskrav. Du kan använda kriteriegrupperna i alla anbudsförfrågningar. Du kan söka kriteriegrupper med sökord. 

 

Administration av kriteriebiblioteket

 

I Administration av kriteriebiblioteket kan du redigera och lägga till kriteriegrupper och relaterade kriterier. Där kan du också dela kriteriegrupper med andra upphandlande organisationer.

BILD: I fönstret Administration kan du söka och skapa kriteriegrupper. Du kan begränsa sökningen enligt upphandlingsobjekt och/eller lämplighetskravRedigera kriteriegrupper

 

Du kan redigera skapade kriteriegrupper genom att klicka på gruppen. I vyn Redigera kan du redigera namn, typ och kriterier samt bifoga produkter och tjänster till gruppen och administrera delning av kriteriegruppen.

 


  • Namn - du kan ange namn på gruppen
  • Typ - du kan välja om gruppen kopplas till upphandlingsobjekt eller lämplighetskrav
  • Bifogade produkter och tjänster - du kan ange ett sökord för gruppen, varvid sökningen av kriteriegrupper också omfattar denna grupp
  • Kriterier - du kan fastställa kriterier för gruppen
  • Dela kriteriegrupper - du kan dela kriteriegrupper

 

 

Dela kriteriegrupper

 

Du kan dela sparade kriteriegrupper med valda upphandlande enheter

 

  • Sök/välj upphandlande enheter
    • Välj upphandlande enheter och flytta dem med pilen till rätt kolumn