I menyn Antal användare kan du följa med antalet användarlicenser i den upphandlande organisationen.