OBS! Den här anvisningen passar till följande blanketter

  • Förhandsannonsering inom EU
  • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt - Förhandsmeddelande
  • Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – koncessioner - FörhandsmeddelandeIV.1) Beskrivning


IV.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.


Välj vid behov ” Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal”
  • Om alternativet väljs, öppnas fler uppgifter som ska fyllas i nedan. Välj om ramavtal grundas med en eller flera aktörer.
    • Om du väljer "med flera" ska du i det fält som öppnas välja det planerade maximiantalet deltagare.  • Om ramavtalet pågår över fyra år ska du skriva motiveringen i det fält som öppnas. (max 400 tecken)


IV.1.6) Information om elektronisk auktion

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.

  • Välj vid behov "En elektronisk auktion kommer att användas" och fyll i den ytterligare information som gäller elektronisk auktion i det fält som öppnas (max 400 tecken)IV.1.8) Information om avtalet om offentlig upphandling

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.

  • Välj "Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling"


IV.2) Administrativ information


IV.2.2) Sista datum för mottagande av anbud ellet ansökningar om deltagande*

* Den här punkten finns inte på alla blanketter.


I EU-upphandlingar börjar anbudstiden när HILMA skickar annonsen till TED. För tydlighets skull rekommenderas att sändningsdagen inte inräknas i anbudstiden, utan tidsfristen borde helst börja löpa följande dag.


Anvisning för HILMA:

Den upphandlande enheten meddelar en bindande tidsfrist inom vilken anbudet eller ansökan om deltagande ska vara den upphandlande enheten till handa. I HILMA arkiveras annonserna utifrån det datum som angetts i denna punkt en gång i dygnet.
IV.2.4) Språk som får användas i anbud eller ansökningar om deltagande

* Den här punkten finns inte på alla blanketter.


Anvisning för HILMA:

Välj minst ett språk. Den upphandlande enheten har rätt att välja språk på vilket anbuden ska inlämnas. Den upphandlande enheten kan också acceptera anbud på andra språk än finska eller svenska.
IV.2.5) Schemalagt startdatum för upprättande av kontrakt

*Den här punkten finns inte på alla blanketter.

  • Ange planerad begynnelsedag för kontraktsförfarandet