* Extra funktion

Med funktionen kan man skapa externt ramavtal i Cloudia Sourcing.

 

Du skapar externt ramavtal genom att klicka på "ny annons" och välja "Externt ramavtal". Fyll i uppgifterna i avsnitten enligt anvisningarna nedan. 


 Grunduppgifter

 • Namn
 • Ange information om externt ramavtal
 •  Beteckning
  • Ange beteckning för externt ramavtal

 

 • Ramavtalets längd
  • Ange ramavtalets längd

 

 • Ramavtalets aktörer
  • Ramavtal med en aktör
  • Ramavtal med flera aktörer

 

 • Valkriterier
 • Poängsättning enligt övergripande upphandling
 • Poängsättning enligt målgrupp
 • Poängsättning enligt målrad


 • Leverantörer
  • Lägg till ny leverantör
   • Namn (obligatorisk uppgift)
   • E-postadress (obligatorisk uppgift)
   • Kontaktperson
   • Telefon
   • FO-nummer
 • Välj leverantörer i anbudsgivarregistret, sök med
  • Namn eller en del av namnet
  • FO-nummer eller en del av numret
  • E-postadress eller en del av adressen
  • Välj företag på listan och "Lägg till valda leverantörer"
 • Leverantörsuppgifter kan redigeras eller raderasOBS! När man utifrån ett externt ramavtal skapar minitävlingar skickas en specifik länk till leverantörens e-postadress via vilken leverantören kan ta del av minitävlingen.

 

 

Bekräfta leverantörer

 

Ett bekräftelsemeddelande ska skickas till valda leverantörer. När leverantören klickar på länken i e-postmeddelandet kopplas leverantören till ett registrerat företag i Anbudstjänsten. 

 

Om leverantören inte har registrerats i Anbudstjänsten kräver systemet att leverantören registrerar sig. Genom att klicka på "Skicka bekräftelsemeddelande på nytt" kan du skicka meddelandet på nytt om leverantören har tappat länken. 

 

 

Meddelandet nedan skickas till leverantören. Leverantören ska klicka på "Bekräfta kod" och logga in i Anbudstjänsten som öppnas i webbläsaren.  
Objekt och målgrupper

Skapa ny målgrupp i "Lägg till målgrupp". 

 

 • Ange ett namn för målgruppen
 • Lägg till objekt för målgruppen i "Lägg till objekt"
  • Du kan dölja målgruppens objekt i "Dölj alla målgruppers objekt"
Välj leverantörer

 

Välj leverantörer för respektive målgrupp. 

OBS! Du kan välja leverantörer först efter att de har bekräftats. 
Anbudsgivarspecifika prisgränser

 

För varje leverantör kan du ange ett takpris för målgruppens produkter som leverantören inte kan överskrida i minitävlingen. 


Bilagor och länkar

 

Lägg till bilagor och länkar

 

Förhandsgranska och publicera

 

När alla obligatoriska uppgifter har fyllts i kan du publicera det externa ramavtalet.

 • Välj "Skapa ramavtal"
 • Därefter förflyttas annonsen till mappen "Mina ramavtal" varefter minitävlingar kan skapas i ramavtalet