Dela ramavtal och bifogade mallar*

* Extra funktion som förutsätter aktivering av Cloudia Koncern

 

En upphandlande enhet kan dela ett ramavtal med andra upphandlande enheter i koncernstrukturen. Detta sker genom att ange de valda enheterna i organisationsstrukturen som deltagande sammanslutningar i ramavtalet. Delningen kan ske antingen när anbudsförfrågan skapas eller därefter:

Delning av ramavtal när en konkurrensutsättning skapas sker genom att lägga till enheter i koncernstrukturen som deltagande sammanslutningar i anbudsförfrågan.


Obs! Läget för valet av deltagande sammanslutningar i annonsen kan variera beroende på typ av upphandlingsannons.

I EU-upphandlingsannonser lägger du till deltagande sammanslutningar på fliken I PUNKT: UPPHANDLANDE MYNDIGHET.

 

 

Du delar ett ramavtal via mappen "Mina ramavtal" -genom att fastställa valda enheter i koncernstrukturen som deltagande sammanslutningar i ramavtalet:

 1. Välj i "Mina ramavtal" det avtal i vilket du vill lägga till nya enheter 
 2. Välj "Lägg till deltagande sammanslutningar” på informationssidan 
 3. Välj "Upphandlande enheter i organisationshierarkin" i fönstret som öppnas
 4. Välj de enheter på listan med vilka du vill dela ramavtalet och mallarna och klicka på "Bifoga" >>"
 5. Kom ihåg att därefter fastställa om enheten har rätt att skapa minitävlingar i ramavtalet (läs mer i "Fastställande av minitävlingsrättigheter” nedan)


Bild: Delning av ramavtal med nya enheter efter att ramavtal skapats

 

Efter delningen av ramavtalet och de relaterade mallarna för minitävlingar har de valda enheterna tillgång till dem. De deltagande sammanslutningar med vilka ramavtalet har delats hittar ramavtalet i mappen "Delade ramavtal" i Cloudia Sourcing.

 

 

 

Fastställande av minitävlingsrättigheter*

 

Mallar för minitävlingar som bifogats ramavtalet delas automatiskt med de enheter/sammanslutningar i koncernstrukturen som valts som deltagande sammanslutningar i ramavtalet. Ramavtalets ägare kan administrera rätten till minitävlingar inom ramavtalet. I "Deltagande sammanslutningar" aktiverar du de sammanslutningar som har rätt att ordna minitävlingar inom ramavtalet. De enheter som saknar rätt att ordna minitävlingar ser ramavtalet i sin Cloudia Sourcing-miljö men kan inte ordna minitävlingar inom ramavtalet.
Allmänna anvisningar för administration och etablering av mallar för minitävlingar finns i: Minitävling inom ramavtal.

 

 

Minitävling inom delade ramavtal

 

Efter delningen av ett ramavtal hittar de enheter med vilka avtalet har delats ramavtalet i mappen "Delade ramavtal" i Cloudia Sourcing. Minitävling inom delade ramavtal sker på samma sätt som minitävling inom organisationens egna ramavtal. Etablering av ett delat ramavtal är dock möjligt endast om den enhet som äger ramavtalet har fastställt minitävlingsrättigheter för den enhet som planerar konkurrensutsättning och skapat mallar för anbudsförfrågan. I minitävlingar för delade ramavtal ska man använda mallar för minitävlingar som ramavtalets ägare delat.

 

 

Minitävling i delade ramavtal:

 

Minitävlingar i delade ramavtal startas på följande sätt:

 • Välj Skapa ny minitävling på fliken Ramavtalets delade minitävlingar
 • Välj språk för anbudsförfrågan i rullgardinsmenyn
 • Välj valuta för anbudsförfrågan i rullgardinsmenyn
 • Välj mall i rullgardinsmenyn OBS! Du kan skapa en minitävling endast utifrån en mall som skapats av en enhet som äger ramavtalet.
  • Uppgifterna överförs från mallen till den nya minitävlingen
 • Välj delområden OBS! Rullgardinsmenyn för valet av delområden visas endast om upphandlingen har indelats i delar. Här väljs de delområden som minitävlingen omfattar


Skapandet av innehållet i minitävlingens anbudsförfrågan inom ett delat ramavtal sker på samma sätt som skapandet av en anbudsförfrågan i de ramavtal som är organisationens egna.

Den enhet som äger ett delat ramavtal har också kunnat ställa begränsningar för redigering av mallarna för anbudsförfrågningar, och då är vissa delar av anbudsförfrågan låsta.

 

Läs mer om genomförande och administration av minitävlingar i: Minitävling inom ramavtal.