Skapa ny minitävling

 

 • Välj Skapa ny minitävling på fliken Ramavtalets minitävlingar
 • Välj språk för anbudsförfrågan
 • Välj valuta för anbudsförfrågan
 • Välj vid behov mall
  • Uppgifterna överförs från mallen till den nya minitävlingen
 • Om ramavtalet är indelat i delar ska du välja områden för vilka minitävlingen gäller


Upprätta anbudsförfrågan

Mottagarna av anbudsförfrågan i minitävlingar är automatiskt samma leverantörer som i ramavtalet (enligt de objekt till vilka de valts)


 OBS! Vid minitävlingar fastställs inte längre följande uppgifter när anbudsförfrågan upprättas: typ av upphandling, upphandlingsförfarande, kvalifikationer, CPV-kod och upphandlingens huvudsakliga genomförandeplats (NUTS-kod). 

 

Minitävlingar följer på det stora hela samma process som andra konkurrensutsättningar. Processen består av följande faser:

 

Gällande konkurrensutsättningars funktioner

Mottagning av anbud

Jämförelse av anbud

Upphandlingsbeslut och delgivning

Upphandlingsavtal


 OBS! Minitävlingar länkas automatiskt till konkurrensutsättningen av ett visst ramavtal.


 

Lägga till mall för minitävling

 

På fliken Mallar kan du skapa nya mallar som automatiskt kopplas till ramavtalet.

Lägg till mallen för minitävling genom att klicka på "Skapa ny mall för minitävling".

 • Välj språk
 • Välj valuta
 • Klicka på "Skapa anbudsförfrågan" för att skapa en ny mall

 

 

Du kan också skapa en ny mall utifrån en halvfärdig minitävling genom att klicka på "Lägg till ny mall".

 • Välj den halvfärdiga minitävling på listan utifrån vilken du vill skapa mallen
  • Klicka på "Bifoga"

Obs! För att du ska kunna spara minitävlingen som mall ska status för anbudsförfrågan, dvs. minitävlingen, vara "Halvfärdig".

 

 

Bifogade mallar för minitävlingar visas på fliken Mallar

 • Du kan redigera mallar
 • Du kan kopiera en mall som ny mall
 • Du kan radera en mall


Lås kriterier


I mallen för minikonkurrensutsättning finns avsnittet "Låsning av kriterier" där du kan låsa upphandlingsobjekt och -kriterier. Med hjälp av låsning kan du styra dem som skapar minikonkurrensutsättningar att skapa interna minikonkurrensutsättningar enligt ramavtalet. 

 • Spärra nya målgrupper
  • Nya målgrupper kan inte läggas till i minitävlingen
 • Pris ska efterfrågas av målgruppen
  • Valet gör det obligatoriskt att fråga efter pris i minitävlingen på alla produkter/tjänster inom upphandlingens delområde
 • Produkter/Tjänster: Låst
  • Valet låser fälten för produkten/tjänsten så att de inte kan redigeras eller kompletteras i minitävlingen 
 • Kriterier: Låst
  • Valet låser kriterieraden så att denna rad inte kan redigeras i minitävlingen.
 • Min och max gränsvärden kan fastställas för numeriska kriterier
  • Om min och max gränsvärden har fastställts för en mall kan man i minitävlingen ändra dessa värden inom gränserna.

Skapa minitävling utifrån en mall

 

När mallar för minitävlingar har sparats för ramavtal kan en ny minitävling skapas på följande sätt.

 

Klicka på "Skapa ny minitävling".

 • Välj språk för anbudsförfrågan
 • Välj valuta för anbudsförfrågan
 • Välj mall i rullgardinsmenyn Mallar för minitävlingar