Vid behov kan underrättelsen skickas på nytt per e-post till önskade e-postadresser.   • Skriv mottagarnas e-postadresser i den ruta som öppnas 
  • Skicka underrättelsen genom att klicka på ”Spara”


  • Ovanför ser du till vem underrättelsen har skickats tidigare