Du kan redigera en underrättelse som är i kraft i punkten Redigera – ”Redigera annonsens uppgifter”  • Redigera annonsens uppgifter:
  • Skriv i rutan ett meddelande som skickas till anbudsgivaren om att underrättelsen har korrigerats.
  • Meddelandet skickas automatiskt till alla som har bekantat sig med infordran av anbud och/eller lämnat anbud.
 • Skicka meddelandet och flytta till korrigeringsstatus
  • När du klickar skickas meddelandet ovan till alla anbudsgivare och systemet går över till att göra underrättelse om rättelse.


OBS! Inlämnade anbud överförs som halvfärdiga och anbudsgivaren kan redigera tidigare anbud efter publiceringen av korrigeringsmeddelandet. Under rättelsen är det inte heller möjligt att bekanta sig med infordran av anbud eller lämna in anbud.


OBS! Om annonsen har publicerats i HILMA ska också korrigeringsannonsen publiceras i HILMA. Nationell underrättelse – meddelande om rättelse

 • Underrättelsen flyttas till mappen Pågår
 • Före namnet på underrättelsen visas en ikon för korrigeringsstatus
 • Öppna annonsens informationssida

 • ”Redigera annonsen”
  • Annonsen öppnas
  • Gör nödvändiga ändringar i underrättelsen • Upphandlingsobjekt – Upphandlingsbeskrivning:
  • Skriv en beskrivning av de ändringar som har gjorts i fältet (ange vilken information som ändras och hur) Kompletterande information.
  • Beskrivningen visas i Tarjouspalvelu för anbudsgivarna och är obligatorisk för rättelsemeddelanden som går till HILMA.
 • Förläng vid behov tidsfristen vid punkten ”Skicka anbudet/ansökan”


Publicera underrättelsen

 • På fliken "Förhandsgranska och publicera" ska du publicera underrättelsen normalt med knappen ”OK, publicera”:
  • Om underrättelsen har publicerats i HILMA, ska också meddelandet om rättelse publiceras i HILMA
  • Vid publiceringen skickas det också ett meddelande till anbudsgivarna att en korrigerad underrättelse nu har publicerats


Meddelande om rättelse för underrättelse om EU-kontrakt


På fliken Dokument visas i punkten ”Publicering och dokument om infordran av anbud” både den ursprungliga underrättelsen och alla rättelsemeddelanden.