I de alla underrättelserna är det möjligt att redigera underrättelsens tidsfrist i punkten "Redigera" - ”Redigera tidsfrist"
OBS! Även korrigeringsannonser är redigering av tidsfrist, och i EU-annonser kontrolleras korrigeringsannonser i HILMA/TED (detta kan ta 48 h)

 

 • Ny tidsfrist
  • Ange ny tidsfrist.
  • Om du tidigarelägger tidsfristen ska du försäkra dig om att det ännu återstår den lagstadgade minimitiden för att lämna anbud
 • Motivering
  • Skriv en motivering till varför tidsfristen ändras
 • Spara
  • Om underrättelsen har publicerats i HILMA, skickas det automatiskt ett rättelsemeddelande till HILMA när du trycker på knappen "Spara"