När man publicerar en EU-upphandlingsannons från Cloudia Konkurrensutsättning ska man beakta den tid som TED:s kontrollprocess kräver.

 

  • När en annons publiceras kontrollerar gränssnittet mellan Cloudia och Hilma, varefter annonsen vidarebefordras till TED för godkännande.
    • Från detta tar det högst 48 timmar tills annonsen blir synlig i Hilma och Anbudstjänsten.
    • Obs! TED kontrollerar annonser endast på vardagar!

 

Tidsfristen börjar löpa dagen efter att annonsen skickats till TED. Det gäller att komma ihåg detta, så att Hilma inte förkastar annonsen på grund av en alltför kort tidsfrist. På webbplatsen Hankinnat.fi finns en tabell över tidsfristerna: Tabell över tidsfrister
 

Om TED förkastar upphandlingsannonsen informeras den upphandlande enheten om detta per e-post. Systemet returnerar annonsen till mappen "publicering i Hilma misslyckades". Att notera i synnerhet när korrigeringsannonser publiceras:

 

När en korrigeringsannons publiceras om en EU-upphandlingsannons ska man beakta att korrigeringsannonsen inte kan publiceras om annonsens tidsfrist går ut innan den gått igenom TED:s kontrollprocess. Om detta är fallet ska man lämna in en annons om avbrytande och därefter en ny upphandlingsannons.

 

Om TED förkastar upphandlingsannonsen informeras den upphandlande enheten om detta per e-post. Systemet returnerar annonsen till mappen "publicering i Hilma misslyckades".