Anvisning för HILMA: 

Dessa uppgifter syns inte i annonser som publiceras i HILMA. Uppgifterna används endast för statistiska syften.

 

I denna punkt anges om man i detta upphandlingsförfarande (upphandlingsdokumenten och definitionerna och kriterierna avseende dem) beaktar energi- eller innovationsöverväganden eller små och medelstora företags möjlighet att delta. Det finns ingen exakt definition av begreppet beaktande. I praktiken kan det innebära att man i beskrivningen av upphandlingsobjektet eller grunderna för totalekonomisk förmånlighet har beaktat upphandlingsobjektets energiförbrukning. Beaktandet av innovationsöverväganden kan innebära att den upphandlande enheten utnyttjar innovationspartnerskap eller strävar efter att upphandla objekt som inte tidigare sålts på marknaden. Beaktandet av små och medelstora företag kan innebära att upphandlingen är uppspjälkat i delar eller att relativitetsprincipen beaktas i lämplighetskriterierna. Innehållet i de annonser som avses i denna punkt har ingen juridisk inverkan på upphandlingsförfarandet, utan uppgifterna insamlas för statistiska syften.

 

Fyll i särskilda frågor som beaktas i upphandlingen:

* obligatoriska fält

  • I denna upphandling tar man hänsyn till energiöverväganden.
  • I denna upphandling tar man hänsyn till innovationsöverväganden.
  • I denna upphandling tar man hänsyn till små och medelstora företags möjligheter att delta
    • Välj "Ja" eller "Nej"