I konkurrensutsättningssystemet kan upphandlande enheter spara annonser som ”mallar”. Mallarna kan användas inom den upphandlande enheten eller delas med alla eller valda upphandlande enheter.

 • Egna mallar finns i mappen ”Mina mallar”  
 • Delade mallar finns i mappen ”Delade mallar”  


Kopiera en annons som mall

 

Välj mapp i vilken du söker efter en konkurrensutsättning 

Välj konkurrensutsättning på listan i mappen genom att klicka på den

 • Därefter kommer du till annonsens informationssida
 • Välj "Kopiera som mall” till höger

 

Om du klickar på ”Kopiera som mall” kan du börja skapa en ny mall utifrån en annons. Ett formulär öppnas på skärmen i vilket du ska fylla i:

 • Mallens namn
 • Beskrivning av mallen
 • Med vilka mallen kommer att delas
 • Bilagor kan fogas till mallen

OBS! Bilagor och länkar visas på mallens förstasida, inte i själva mallen

 

BILD: Mallens redigeringsuppgifter, namn och beskrivning är obligatoriska

 

Vill du skapa en egen mall eller en delad mall?

 • Inte delad 
  • Skapa mall endast för din upphandlande enhet 
 • Delad med alla upphandlande enheter
  • Skapa mall som delas med alla upphandlande enheter 
 • Delad med valda upphandlande enheter
  • Välj upphandlande enheter med vilka du vill dela mallen genom att klicka på ”Välj upphandlande enheter” 
  • Sök (1) eller välj på listan den upphandlande enhet med vilken du vill dela anbudsförfrågan genom att klicka på ”>” (2) eller välj alla samtidigt (3). Till höger öppnas därefter en ruta (med rubriken Upphandlande enheter med vilka dokumentet delas) 
   • De valda upphandlande enheterna visas på listan till höger. Om du vill ta bort en upphandlande enhet från listan ska du aktivera och flytta den tillbaka till listan ”Hittade upphandlande enheter” genom att klicka på Flytta 
 • När en upphandlande enhet har flyttats till pop up-fönstret till höger kan du stänga fönstret genom att klicka på krysset uppe till höger
 • Därefter kommer du till vyn ”Kopiera som mall” (samma vy där du valde upphandlande enheter)
 • Klicka på spara, varefter du får ett meddelande om att mallen sparats

 

 

BILD: Välj med vem mallen delas, du kan söka upphandlande enheter genom att ange en del av enhetens namn i textfältet

Använd mallen som mall för en ny annons

 

Mallarna finns i mapparna ”Mina mallar” eller ”Delade mallar”. Välj mapp och mall som du vill granska eller använda som mall för en ny annons.

 

Mina mallar

 • Du kan granska alla uppgifter om mallen
 • Du kan redigera alla uppgifter om mallen
 • Du kan redigera mallens namn, beskrivning, synlighet och filer
 • Du kan föra interna diskussioner om mallen
 • Du kan också ta bort mallar

 

BILD: (1) Använd mallen som mall för en ny annons, (2) Redigera mallens distributionsuppgifter, (3) Redigera mall

Delade mallar

 • I mappvyn finns en lista över alla delade mallars rubrikuppgifter och de nyaste delade mallarna
 • Du kan granska uppgifterna om en mall genom att klicka på en uppgift på någondera listan
 • På listan ”Nyaste delade mallar” kan du kopiera mallar direkt till dina mallar eller granska den i PDF-format