Definiera anbudsförfrågan som ramavtal

 

Nationella upphandlingsannonser

 • På fliken Förfarande.
 • Välj "Denna upphandling involverar ingående av ramavtal"
  • Nedan öppnas fält i vilka information om ramavtalet ska fyllas i.

Bild: Fastställ nationell upphandlingsannons som ramavtal

 

 • Ange vid behov ytterligare information om upphandlingsförfarandet
  • Du kan använda färdig text eller spara text i textfältet som standardtext genom att klicka på "Spara" och ange ett namn för texten.

 


EU-upphandlingsannonser

 • IV.1.3) Information om ramavtalet eller det dynamiska upphandlingssystemet
 • Välj "Ramavtal med en aktör" eller "Ramavtal med flera aktörer”.
  • Planerat max antal deltagare i ramavtalet
  • Motivering för ramavtalet om längden är över fyra år

Bild: Fastställ EU-upphandlingsannons som ramavtalÖverföring som ramavtal

 

När konkurrensutsättningsprocessen för ramavtalet har framskridit till upprättande av upphandlingsavtal överförs konkurrensutsättningen inte till arkivet utan till mappen "Mina ramavtal". 

 

 • Välj på fliken Beslut ramavtalets start- och slutdatum.
  • Klicka därefter på "Upprätta ramavtal".

 • Därefter kan du administrera ramavtalet i mappen "Mina ramavtal".

Om ramavtalet har skapats utanför systemet kan du importera det till systemet med hjälp av formuläret Externt ramavtal. 


Mina ramavtal

 

Om du klickar på "Mina ramavtal" listas tre undermappar under den:

 • Gällande (listar alla gällande ramavtal)
 • Avslutade (listar alla avslutade ramavtal)
 • Minitävlingar
  • i mappen finns alla minitävlingar inom ramavtalen i mappar enligt status.Administration av ramavtal

 

Administrera ramavtal via balken till vänster på sidan.


Informationssida

På sidan ser du information om annonsen:

 • Skapare
 • Konkurrensutsättningens namn
 • Längd
 • Uppskattat värde eller prisintervall (om det angetts)
 • Valda leverantörer
 • Deltagande sammanslutningar
  •  Du kan lägga till nya sammanslutningar genom att klicka på "Lägg till deltagande sammanslutning”


Deltagande sammanslutningar

 

 • På listan ”Deltagande sammanslutningar” visas de sammanslutningar som valdes med när anbudsinfordran upprättades.
 • Om en deltagande sammanslutning väljs på listan får den rätt att skapa egna minitävlingar inom ramavtalet.*

* Om man vill dela ramavtalet med en vald upphandlande organisation ska man ha tillgång till Cloudia Koncern-funktionen (läs mer i Delade ramavtal).

Lägg till ny sammanslutning – Sammanslutningar i kontaktregistret

 • Du kan lägga till en ny sammanslutning genom att ange dess namn i fältet ”Ange namnet på ny sammanslutning” och klicka på ”Anslut”. 

 

Lägg till ny sammanslutning – Upphandlande enheter i organisationshierarkin
 
* tilläggsfunktion (Cloudia Koncern)
 

 • Om organisationen har tillgång till funktionen Cloudia Koncern kan ramavtalet delas mellan valda enheter i organisationshierarkin (läs mer i Delade ramavtal)Administration av leverantörer

I situationer där ett företag som tidigare deltagit i ramavtalet inte längre finns (t.ex. till följd av företagsarrangemang) kan leverantören i ramavtalet bytas. 

 

På sidan kan du:

 • byta leverantör
  • Välj "Byt leverantör" vid den leverantör som du vill byta


 • Sök med FO-nummer (momsnummer) eller namn företag som registrerat sig i Anbudstjänsten
 • Klicka på företagets namn

 • De ursprungliga prisgränserna i konkurrensutsättningen överförs till den nya leverantörenE-postlista

I Upphandlande enhet kan du:

 • Lägga till nya adresser på den upphandlande enhetens e-postlista genom att klicka på Lägg till ny
 • Välja nya personer till den upphandlande enhetens e-postlista bland användare av Cloudia Sourcing
 • Du kan ta bort adresser genom att klicka på papperskorgikonen


I Anbudsgivare kan du:

 • Lägga till nya adresser på leverantörens e-postlista genom att klicka på Lägg till ny
 • Välja personer till e-postlistan i profilen i Anbudstjänsten för den som lämnat in ansökan om deltagande
 • Du kan redigera eller ta bort adresser som den upphandlande enheten lagt till


Utkast till kontrakt

På sidan kan du:

 • Uppdatera kontraktshelheten i systemet Cloudia Contract, om du har tillgång till Cloudia Contract


Dokument

På sidan kan du:

 • Granska och spara dokument relaterade till konkurrensutsättningen av ramavtalet. 


Intern diskussion

På sidan kan du:

 • Föra interna diskussioner om konkurrensutsättningen.


Skicka ett e-postmeddelande

På sidan kan du:

 • skicka meddelanden till anbudsgivare som valts till ramavtalet.
  • Bocka för "Visa meddelandet även i anbudstjänsten" om du vill att meddelandet ska visas i Anbudstjänsten


Mallar

På sidan kan du:

 • skapa nya mallar för minitävlingar
 • kopiera mallar
 • redigera och tar bort mallar


Minitävlingar

På sidan kan du:

 • Skapa ny minitävling för ramavtal
 • Granska och redigera halvfärdiga minitävlingar
 • Granska gällande och avslutade minitävlingar


Se anvisningar för minitävlingar: Minitävling inom ramavtal.

 

Redigera ramavtal

Uppgifter om ramavtal kan redigeras efter etableringen med funktionen "Redigera annonsem".

Bild: Redigera ramavtal

 

 • Redigeringen sker på samma sätt som när det gäller en halvfärdig anbudsinfordran. 
 • När ramavtal redigeras behöver man inte separat gå till förhandstitt och publicera, utan ändringarna aktiveras direkt. Ramavtal redigeras alltså direkt, dvs. ramavtalet gäller hela tiden och kan vara föremål för minikonkurrensutsättningar även under redigering.
 • Efter att du bekräftat redigeringen sparas den nya versionen, och du kan se versionshistorian i ”Anbudsförfrågan” på fliken "Dokument".