PUNKT I: Upphandlande myndighet


Till fälten i avsnittet kopieras uppgifter från upphandlingsannonsen om avbrytande.


PUNKT II: Föremål


II.1) Upphandlingens omfattning

  • Framför upphandlingens namn ska man skriva ETT MEDDELANDE OM ATT AVBRYTA UPPHANDLINGSFÖRFARANDET
  • Referensnummer: Uppgiften kopieras från upphandlingsannonsen.


Uppgifterna i följande fält kopieras från upphandlingsannonsen:

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod *

II.1.3) Typ av avtal *

II.1.4) Kort beskrivning *


II.1.7) Upphandlingens totala värde (utan moms)


Detta avsnitt lämnas tomt eftersom avtal inte ingås.Om avtalet inte har indelats i delar ska du fylla i fälten som öppnas på följande sida enligt avsnittet PUNKT II: Föremål.


Om avtalet har indelats i delar ska du fylla i följande avsnitt enligt anvisningen: PUNKT II.2: Beskrivning (avtalet har indelats i delar).


II.2.2) CPV-tilläggskod(er)

II.2.3) Prestationsställe

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen

II.2.5) Grunder för upprättande av upphandlingsavtal *

II.2.11) Information om möjligheter till ytterligare upphandling *

II.2.13) Information om Europeiska unionens fonder *

II.2.14) Ytterligare informationPUNKT IV: Förfarande


IV.1) Beskrivning

Fyll i uppgifterna enligt anvisningen PUNKT IV: Förfarande.


IV.2) Administrativa uppgifter

IV.2.1) Tidigare annons om samma förfarande


Ange EUVL-nummer för den ursprungliga upphandlingsannonsen.PUNKT V: Ingående av ett avtal


Avtal/del upprättas

  • Välj Nej


V.1) Information om underlåtenhet att ingå kontrakt

  • Välj "Andra orsaker (avbrytande av förfarandet)"
    • Ange i rutan som öppnas HILMA-numret för den ursprungliga upphandlingsannonsen.


PUNKT VI: Kompletterande upplysningar


VI.3 Kompletterande upplysningar

  • Ange orsaken till avbrytandet.
  • Om konkurrensutsättningen förnyas och tidpunkten är känd ska tidpunkten för den kommande konkurrensutsättningen anges här (t.ex. mån./år).


VI.4) Överprövningsförfaranden

Uppgifterna kopieras till avsnittet från upphandlingsannonsen.Förhandsgranska och publicera


  • Kontrollera att de obligatoriska uppgifterna är ifyllda.
  • Publicera annonsen i HILMA