"Funktionen Skicka meddelande finns i både gällande och avslutade anbudsinfordringar. Med funktionen kan du skicka e-postmeddelande till alla som tagit del av anbudsinfordran och skickat anbud (gällande och avslutade upphandlingsannonser) samt anbud som är med i jämförelsen, anbud som inte godkänts och anbud som godkänts (avslutade upphandlingsannonser). Klicka på ”Skicka meddelande” för vald anbudsinfordran.  • Mottagare
  • Personen som granskade annonser
   • I vyn uppräknas de företag som tagit del av meddelandet som inloggade
  • Anbudets avsändare
   • I vyn uppräknas de företag som skickat anbud
  • Anbudsgivare som ingår i jämförelsen
   • I vyn uppräknas de företag som varit med i jämförelsen av anbud
  • Ej valda anbudsgivare
   • I vyn uppräknas de företag som inte har valts till leverantörer
  • Utvalda budsgivare
   • I vyn uppräknas de företag som valts till leverantörer"
 • Övriga mottagare
  • Du kan lägga ytterligare mottagare till meddelandet
  • E-postadresser är åtskilda av radbrytningar
 • Avsändarens namn:
  • I fältet Avsändarens namn visas automatiskt den upphandlande enhetens namn
  • Du kan ändra namnet om du vill
 • Avsändarens e-postadress:
  • Systemet skickar e-postmeddelandena från adressen noreply@cloudia.fi
  • I den här punkten kan du ändå ange den e-postadress som anbudsgivaren vid behov svarar till 
 • Meddelandets rubrik:
  • Den automatiska rubriken är ”Tilläggsinformation till underrättelse: ID/UNDERRÄTTELSENS NAMN”
  • Du kan redigera vid behov
 • Meddelande:
  • Skriv meddelande som är riktat till anbudsgivarna
 • Meddelandedokument: 
  • Du kan lägga till en filbilaga till meddelandet i punkten ”Lägg till ny filbilaga >>”
 • Visa underrättelsen även i anbudstjänsten:
  • Om du kryssar för det här visas meddelandets innehåll också vid underrättelsen i fråga i Tarjouspalvelu i punkten ”Frågor och svar”
 • Funktionen "Skicka ett e-postmeddelande" skickar meddelandet
  • Alla skickade e-postmeddelanden visas också i avsnittet "Dokument"
 • Visa tidigare skickat
  • Visar alla skickade e-postmeddelanden som har skickats tidigare

Alla skickade meddelanden visas också på fliken ”Dokument” i punkten ”Frågor/svar & meddelanden” -> ”Paket med Skickade meddelanden”.