Med funktionen Annulera kan du dra tillbaka en gällande underrättelse.

 

Annulera nationell upphandling

 • Annullera
  • Ange ”förklaring” vill varför upphandlingen dras tillbaka
  • Klicka på ”Annulera underrättelsen”:
   • Meddelande om avbrytande skickas till HILMA
   • Meddelande om att upphandlingen avbrutits skickas automatiskt per e-post till alla som har bekantat sig med underrättelsen
   • Anbudsförfarandet flyttas till mappen Annulerat


OBS! Om tidsfristen för en nationell upphandlingsannons har gått ut ska förfarandet avbrytas genom upphandlingsbeslut.


Dra tillbaka EU-upphandling

 • Annullera:
  • Ange ”förklaring” vill varför upphandlingen dras tillbaka
  • Klicka på ”Avbrut och växla till redigeringsläget för uppföljningsunderrättelsen”:
   • Systemet öppnar ett tomt Annons i efterhand, EU
   • Fyll i efterhands-meddelande och publicera det i HILMA 
  • Meddelande om att upphandlingen dragits tillbaka skickas per e-post till alla som har bekantat sig med underrättelsen
  • Anbudsförfarandet flyttas till mappen Suspenderat