Personer som granskade annonser


Meddelanden om upphandling gör att du kan se vilka leverantörer som har granskat meddelandet på Supplier portal. Personer som granskade meddelandet kan hittas från informationssidan.

Klicka på "Personer som granskade annonser >>" och visa alla leverantörer som har granskat meddelandet.


Anbudsbehandlingsinformation kan också ses leverantörens representanter som hade öppet anbud eller redigera anbud och datum för redigering.Mottagna anbud


Mottagna anbud visar samma information än punkt "Personer som granskade annonsen".Hantering av frågor


Mer specifik artikel kan hittas här.Länk till anbudsförfrågan på leverantörsportalen


Upphandlingsföretagets leverantörsportal kan överföras genom att klicka på namnet på leverantörsportalen.


Under kan du hitta direkt länk till anbudsinfordran.Förloppsuppföljning


Framstegsfältet kommer att vara grönt för de anbudsfaser som redan har slutförts och de ofullständiga faserna visas med rött.